Selecteer een pagina

Het consumentenvertrouwen is opnieuw gestegen en dat doet meer mensen goesting geven om te investeren in een nieuwe woning of om te renoveren. Zo leert ons het nieuwste trendrapport van de woningmarkt. 

Het vertrouwen in de toekomst van de huidige economische situatie kende afgelopen jaar een groei van bijna 13%. Het aantal Belgen dat vertrouwen heeft in de economie steeg van 55% in 2016 naar 62% in 2017. Hiermee bereikt het consumentenvertrouwen opnieuw het niveau van 2015. Door dit verhoogde vertrouwen zijn we opnieuw bereid om meer te investeren in een eigen woning. Terwijl in 2016 één op vier mensen met koop- of bouwplannen een startkapitaal had van 60 à 100.000 euro, is dat in 2017 gestegen tot 35%. In 2017 had 32% i.p.v. 41% in 2016 een startkapitaal van minder dan 10.000 euro. De jongste generatie blijkt ook meer middelen te hebben. Ruim één op vier vergeleken met een op vijf in 2016 heeft een startkapitaal van 20 à 40.000 euro.

Hypotheek

Veel Belgen tasten diep in de portemonnee om een eigen woning aan te schaffen. Bijna één op vier vindt 600 à 800 euro voor zijn hypotheek een aanvaardbaar bedrag. Maar in realiteit betaalt 15% en vooral jongeren (22%) meer dan 1.100 euro. Eén op tien houdt na aftrek van de hypotheek slechts minder dan 700 euro over. 41% zegt zijn woning niet te kunnen afbetalen mocht één van beiden zijn werk verliezen. En 33% heeft naast de hypotheek op zijn woning ook nog andere leningen lopen. Verder blijkt nog dat het begrenzen van woonkrediet door de banken voor bijna de helft van de bevraagden geen invloed heeft op hun plannen. Eén op vijf moet hierdoor kleiner kopen of bouwen en volgens één op vier is een eigen woning verwerven hierdoor onbetaalbaar.

Verdichting

Naast vragen over de financiering van een eigen woning werd in het rapport ook gepeild naar de mening van de Vlaming over de plannen van minister Schauvliege, om meer te bouwen in dorpskernen en steden. De verdichting wordt met gemengde gevoelens onthaald. Bijna één op twee Vlamingen vindt het goed voor het sociaal contact met de buren. Twee op drie denkt dat er zo meer groene ruimte bewaard blijft. Toch vreest men ook dat dorpen hun charme gaan verliezen en dat er meer verkeersoverlast en drukte komt. Verder blijkt ook dat men kleiner wonen vooral interessant vindt omwille van financiële voordelen. Een meerderheid van 81% is ervan overtuigd dat je met een kleinere woning kan besparen op je energiefactuur en 68% vindt dat je zo meer kan besteden aan inrichting en comfort van je woning. En een kleine helft van de Nederlandstaligen vindt dat een compacte woning minstens evenveel mogelijkheden biedt op vlak van indeling.

Tot slot groeit, ondanks onze eerder traditionele opvatting over wonen, de openheid voor collectieve woonvormen maar dan eerder als oplossing voor ouderen.  (bron: Blavier)